Лабораторията за превенция и преодоляване на последствията от нефтени разливи и аварии на морския транспорт

Home/Учебна база/Лаборатории/Лабораторията за превенция и преодоляване на последствията от нефтени разливи и аварии на морския транспорт
Лабораторията за превенция и преодоляване на последствията от нефтени разливи и аварии на морския транспорт 2014-10-19T19:08:32+00:00

Лабораторията за превенция и преодоляване на последствията от нефтени разливи и аварии на морския транспорт е създадена за виртуално обучение (с реалистични 3D-изгледи на над 20 различни обкръжаващи среди). Чрез тях могат да бъдат  обучавани служби за спешна помощ, както и всички останали, които имат нужда от това.

В лабораторията има два вида стандартни изгледа: инструкторски изглед и изглед на обучаемия. Инструкторът вижда виртуалната среда от птичи поглед и може да създава нови сценарии или да преправя съществуващите. Има възможност да се показва инструкторското място и работното място и работната станция от един и същи компютър.

Обучаемият може да вижда средата през собствените си очи или използвайки поглед отзад (зад рамото на виртуален участник – трето лице). Управлението на симулацията става с използването на джойстик или клавиатура.

В повечето случай обучението е директно взаимодействие между инструктор обучаем. Обучаемият вижда средата през своя поглед и изгражда преценка на базата на наблюденията. Инструкторът вижда реакцията на обучаемия и преценява как да действа. След обучението инструктора може да върне и покаже отново конкретни моменти от обучението и да ги коментира с обучаемия.