Home/Учебна база/Лаборатории/Лаборатория по корабни устройства и системи с напрежение над 1000 волта
Лаборатория по корабни устройства и системи с напрежение над 1000 волта 2015-11-29T21:12:23+00:00

Предназначение
С помощта на лабораторията се получават знания относно:
-безопасна експлоатация и диагностика на корабни устройства и системи с напрежение над 1000 волта.
-методи и средства за оценката и експлоатация на високо волтови системи;
-надеждност на изолацията;
-условията за възникване и развитие на разряд и пробив в газообразна, течна, твърда среда и многокомпонентни изолационни системи;
-мерки за ограничаване на пренапреженията възникващи във високоволтовите системи;
-механизма на развитие на различните видове пренапрежения  и на характеристиките и принципа на действие на устройствата за защита от тях.

Оборудване
Лабораторията включва следното оборудване: източници на напрежение – 10kV, 15kV, 20kV, 50kV; защитни устройства за превключване; трансформатори за ток или напрежение; лични и колективни предпазни средства; анализатор на качеството на енергията; термовизионни камери; инфрачервен термометър; 5kV мега ом метър).