Работно време 2021-12-03T09:39:44+00:00

РАБОТНО ВРЕМЕ НА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР

ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК

Без прекъсване на работното време и ползване от читатели на базата на БИЦ

От 09:00 – 18:00 ч.

08:00 – 09:00 ч. вътрешна работа

09:00 – 12:00 ч. работа с читатели

12:00 – 13:30 ч. само читалня

13:30 – 17:00 ч. работа с читатели

17:00 – 18:00 ч. само читалня

Всеки първи и трети петък от месеца от 12:00 – 16:30 ч. БИЦ не е отворен за обслужване и ползване от читатели.

Библиотечно-информационният център се намира в Централен корпус западен вход на ВВМУ, етаж 1.

ЗА КОНТАКТИ:

БИЦ
ВВМУ ”Н. Й. Вапцаров”
ул. “Васил Друмев“ 73
9026 гр. Варна
тел. 052/55 22 81; 052/55 22 32
E-mail: co_library@naval-acad.bg;