Home/Учебна база/Издателски център
Издателски център 2017-01-30T21:02:06+00:00

Издателският център на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е учреден през 1995 г., а през 1996 г. – регистриран в Националната ISBN агенция с международен идентификационен индекс 8991. Специализиран е в областта на техническата, хуманитарната и друга специфична за висшето морско образование литература, включително научноизследователската дейност в Училището, и тематика, кореспондираща с разработването на проекти за модернизацията на ВМС. Изпълнява програмата на ВВМУ за книгоиздаване, която се планира ежегодно и перспективно, въз основа на заявките на катедрите на двата факултета – „Навигационен“ и „Инженерен“.

Предмет на дейността е подготовката за тиражиране на редакционно обработени издателски оригинали на:

  • Авторски учебници и учебни помагала, адекватни на учебните програми и планове по специалностите във ВВМУ;
  • Академичното периодично списание „Научни трудове на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ISSN 1312-0867;
  • Петтомното издание „Морски научен форум“, ISSN 1310-9278, съдържащо публикации на доклади от научните сесии на ВВМУ;
  • Монографии и научноизследователски разработки на преподаватели от ВВМУ;
  • Преработени и допълнени първи издания на учебна литература с ограничена или намаляваща наличност в Библиотеката на Училището;
  • Методики и документи за осигуряване на управленската и възпитателна дейност на ВВМУ;
  • Издания на организираните от ВВМУ национални конференции по актуални проблеми на българското морско образование и икономическата среда за приложението му, както и международни конференции, професионално ангажирани с ключови въпроси на интегрираната морска политика на Европейския съюз и световните ѝ аспекти.

Дейността на Издателския център се регламентира от Правилник за издателската дейност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и се осъществява под общото ръководство на заместник-началника по учебната и научна част. Нормативно е уредена в съответствие с Българските държавни стандарти за книгоиздаването, Закона за авторското право и подзаконовите документи, които го обслужват, и Правилника за устройството и дейността на ВВМУ.