Тренажор GMDSS 2015-11-29T21:23:50+00:00

Тренажор GMDSS е предназначен за обучение и сертифициране на корабни радиооператори от специалностите „ИКТМИ” и „Корабоводене”. Той разполага с компютърен симулатор и реално действаща корабна радиокомуникационна апаратура.