Смесени мобилности (blended mobilities)

Понятието смесена мобилност (blended mobilities) е ключово за гарантирането на гъвкавост и по-добър достъп до Програмата, особено в условията на Covid-19.

Във връзка с усложнената обстановка в цял свят, Програмата е предприела мерки, които поощряват виртуалната и/или смесената мобилност при невъзможност за осъществяване на физическа такава.

Всяка мобилност може да се осъществява като смесена мобилност, включително и мобилността на студентите с цел обучение или с цел практика.

Смесената мобилност (blended mobility) стартира чрез „виртуални“ дейности и в последствие продължава като „физическа“ мобилност, ако ситуацията позволява това да се случи. За „виртуалния“ период не се начислява грант, такъв се полага само за „физическата“ част от мобилността, която е реализирана на територията на приемащата държава. Минималната продължителност на физическия компонент от мобилността се запазва същия, какъвто се изисква при стандартна физическа мобилност. (Вътрешен правилник за работа по програма „ЕРАЗЪМ+“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна)

Принципите на Хартата за висше образование “ЕРАЗЪМ” се прилагат еднакво както за всеки друг тип мобилност, така и за смесената мобилност.

За по-подробна информация, заповядайте в Еразъм центъра на ВВМУ или се обадете на тел.: 052 552382