Списъчен състав

Име и фамилия
Заемана длъжност
1.
Кап. I р. о.з. проф. д. н. Асен Кожухаров Ръководител
2.
Старши експерт Ина Дончева Организатор
3.
Доктор Ваня Колева Коректор
4.
Алис Торосян Администратор на ISBN
5.
Асистент Стоян Мечев Администратор на база данни

 

Контакти:

Пощенски адрес: България, гр.Варна 9002, ул. „Васил Друмев“ № 73

Телефон за връзка: централа: 052 552 222;

Организатор: Старши експерт Ина Дончева

Електронна поща: i.doncheva@naval-acad.bg