Специалност “Речно корабоплаване” е сред основните специалности във ВВМУ, в които се обучават командни кадри за корабоплаване по вътрешните водни пътища на Европа.

Основните дисциплини, които се изучават са „Частна лоция на река Дунав”, „Хидрология и морфология на европейските вътрешни водни пътища”, „Метеорология и хидрография на европейските вътрешни водни пътища”, „Правен режим на плаването по европейските вътрешни водни пътища”, „Немски език”, „Инфраструктура и пристанища” и др.

Випускниците са подготвени за управление на речни кораби и екипажите им, и се реализират като капитани вътрешно плаване и щурмани, както и като специалисти в бреговите институции и фирми, осигуряващи речното корабоплаване.

Извадка от учебен план за специалността