Обучението по специалността разширява и задълбочава знанията на студентите в областта на корабните силови уредби.

Завършилите специалността, съгласно изискванията, посочени в Конвенция STCW и Директива 2008/106/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за минималното ниво за подготовка на моряците, могат да заемат следните длъжности за експлоатация и поддържане на корабни силови уредби:

  1. главен механик на кораб с КСУ над 3000 kW;
  2. главен механик на кораб с КСУ от 750 до 3000 kW;
  3. главен механик на кораб с КСУ от 750 до 3000 kW в местно плаване;
  4. втори механик на кораб с КСУ над 3000 kW.

Продължителност на обучението:

  • За придобилите бакалавърска степен по същата специалност – 2 г.;

За придобилите бакалавърска степен по друга специалност – изготвя се индивидуален план въз основа на академична справка за изучаваните дисциплини.

Извадка от учебен план за специалността