Финансирането на престоя във Франция ще се осигури от ВВМУ, чрез програма „Еразъм”.

Студентите ще получат фундаментална подготовка в сферата на Логистика, Управление, Планиране, Прогнозиране, Информатика и др. Обърнато е специално внимание на езиковата подготовка. Предлага се обучение по френски, немски , английски и руски език.

Продължителността на обучението е 2 години. Първата година на обучение ще бъде проведена във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Третият семестър или цялата втора година /трети и четвърти семестър/ обучението ще продължи в Университета „Артуа” по Магистърската програма 2 – Инженерство и логистика, специализация по Глобална логистика, научно- изследователско или професионално направление, съответстваща на 30 ECTS (3-ти семестър) или 60 ECTS (3-ти и 4-ти семестър). За да бъдат допуснати до втората година на Магистърската програма на Университета „Артуа”, студентите трябва да са завършили успешно първата година от Магистърската програма по Логистика във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и след преглеждане на тяхното досие да са получили положително становище от комисията по приема на Университета „Артуа”.

За най-добрите студенти са отпуснати определен брой места за обучение през III-ти семестър в Университета „Артуа”. Обучението ще се проведе на френски език като успешно дипломиралите се ще получат две дипломи:

– Диплома за Магистърска програма по Инженерство и логистика, специализация по Глобална логистика, издавана от университета „Артуа”, Франция

– Диплома за Магистърска програма по Логистика, издавана от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

За студентите, владеещи английски език, може да се осигури обучение в Университета „Артуа” на английски език през IV-ти семестър – времето, определено за подготовка на дипломна работа.

Финансирането по програма „ЕРАЗЪМ” покрива целия престой във Франция и осигурява:

– Стипендия с минимален размер от 550 евро на месец;

– Обучение;

– Настаняване в общежитие;

– Храна.

Допълнително се предвижда възможност за осигуряване на стаж във Франция по специалността, съфинансиран по програма „Еразъм”.

Над 95% от завършилите магистърската програма могат да получат веднага реализация като управленски кадри във фирми в сферата на : стопанска логистика, инженерна логистика, информационна логистика, военна логистика, заводска и вътрешнозаводска логистика, логистика на пласмента.

Извадка от учебен план за специалността