Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

На 05.06.2024 г. бе извършено фокусирано посещение за одитиране на [...]