Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
въведете вашия телефон, чрез който да се осъществим контакт с вас
коднаименование на курса на български езикнаименование на курса на английски езикцена на български езикцена на английски езикръководителтехническо лицетелефон за връзка
11101Офицер по сигурността на корабаShip Security Officer180 лв.180 евроassoc. prof. PhD
Nikola Stoyanov
Daniela Grozeva
Elena Nikolova
0888259991
21102Компетентност на морски лица, изпълняващи задължения, свързани със сигурността на корабаProficiency for Seafarers with Designated Security Duties160 лв. за външни лица;
140 лв. за студенти от друг ВУЗ;
130 лв. за студенти от ВВМУ
160 евроassoc. prof. PhD
Nikola Stoyanov
Daniela Grozeva
Elena Nikolova
0888259991
31103Елементарни познания за сигурността на корабаProficiency in Security Awareness80 лв.80 евроassoc. prof. PhD
Nikola Stoyanov
Daniela Grozeva
Elena Nikolova
0888259991
41104Офицер по сигурността на компаниятаCompany Security Officer500 лв.500 евроassoc. prof. PhD
Nikola Stoyanov
Daniela Grozeva
Elena Nikolova
0888259991
51105Офицер по сигурността на пристанището (пристанищното съоръжение)Port Facility Security Officer420 лв.420 евроassoc. prof. PhD
Nikola Stoyanov
Daniela Grozeva
Elena Nikolova
0888259991
61201Курс по програма покриваща изискванията на моделен курс 7.01IMO Model Course 7.01 Master and Chief Mate4500 лв. за бакалаври
(Модул първи - 2000 лв.;
Модул втори - 1500 лв.;
Модул трети - 100 лв.)
5000 лв. за завършили гимназия
(Модул първи - 2200 лв.;
Модул втори - 1800 лв.;
Модул трети - 1000 лв.)
2500 евро за бакалаври full prof. PhD
Blagovest Belev
Dimitar Komitov052/552231;
0886857975
71202Управление на екипа и ресурсите на мостикаBridge Team and Resource Management900 лв.
700 евро full prof. PhD
Blagovest Belev
Dimitar Komitov052/552231;
0886857975
81203Управление на екипа и ресурсите на мостика - опреснителенBridge Team and Resource Management - Refresh700 лв. 350 евро full prof. PhD
Blagovest Belev
Dimitar Komitov052/552231;
0886857975
91204Оперативно използване на електронни карти и информационни системиOperational Use of ECDIS900 лв.
700 евро full prof. PhD
Blagovest Belev
Dimitar Komitov052/552231;
0886857975
101205Влизане в затворени пространстваConfined Space Entry and Rescue Training80 лв. на човек или 500 лв. на курс--------full prof. PhD
Blagovest Belev
Dimitar Komitov886857975
111205
121206Електронни карти - специфична подготовка на JRCJRC Type Specific ECDIS Training300 лв.200 евроfull prof. PhD
Blagovest Belev
Dimitar Komitov052/552231;
0886857975
131207Използване на радиолокационна станция и автоматизирана радиолокациона система за предпазване от сблъскване за осигуряване безопасност на корабоплаванетоUse of Radar and ARPA to Ensure Safe Navigation600 лв.500 евроfull prof. PhD
Blagovest Belev
Dimitar Komitov052/552231;
0886857975
141208Управление на кораба и маневриранеShiphandling and Manoeuvring800 лв. 400 евро full prof. PhD
Blagovest Belev
Dimitar Komitov052/552231;
0886857975
151209Корабен офицер по безопасносттаSafety Officer300 лв. 250 евро full prof. PhD
Blagovest Belev
Dimitar Komitov052/552231;
0886857975
161210Обработка и превоз на пакетирани и твърди опасни, вредни и рискови товариHandling and Carriage of Dangerous, Hazardous and Harmfull Cargoes in Packaged and Solid Bulk Form (HAZMAT)240 лв.200 евроfull prof. PhD
Blagovest Belev
Dimitar Komitov052/552231;
0886857975
171211Обработка и превоз на пакетирани и твърди опасни, вредни и рискови товари - опреснителенHandling and Carriage of Dangerous, Hazardous and Harmfull Cargoes in Packaged and Solid Bulk Form (HAZMAT) - Refresh80 лв. 80 евро full prof. PhD
Blagovest Belev
Dimitar Komitov052/552231;
0886857975
181212Познания по опазване на околната средаMarine Environmental Awareness80 лв.80 евроfull prof. PhD
Blagovest Belev
Dimitar Komitov052/552231;
0886857975
191213Подготвителен курс за управленско ниво за навигационни офицериPreparatory Course for Management Level for Navigational Officersвахтен помощник-капитан 884 лв.;
старши помощник-капитан 416 лв.
вахтен помощник-капитан 600 евроfull prof. PhD
Blagovest Belev
Dimitar Komitov052/552231;
0886857975
201214Специализирано обучение на морски навигационни офицери за корабоплавателна компания “Ray Shipping LTD“300 лв.full prof. PhD
Blagovest Belev
Dimitar Komitov052/552231;
0886857975
211215Подготовка за работа на нефтен танкер и танкер химикаловозBasic Training for Oiland Chemical Tanker Cargo Operation350 лв.350 евро full prof. PhD
Blagovest Belev
Dimitar Komitov052/552231;
0886857975
221216Щурман – “Вътрешни водни пътища”Navigator Inland Waterways of Europeдо 3 курсисти 3000 лв. на курсист;
над 4 курсисти 2000 лв. на курсист
full prof. PhD
Blagovest Belev
Dimitar Komitov052/552231;
0886857975
231217Плаване в ледови условияIce Navigation1200 лв.600 евроfull prof. PhD
Blagovest Belev
Dimitar Komitov052/552231;
0886857975
241218Основна подготовка за работа на корабите, опериращи в полярни райониBasic Training for Ships Operating in Polar Waters1350 лв. 700 евро full prof. PhD
Blagovest Belev
Dimitar Komitov052/552231;
0886857975
251219Разширена подготовка за работа на корабите, опериращи в полярни райониAdvanced Training for Ships Operating in Polar Waters1350 лв.700 евро full prof. PhD
Blagovest Belev
Dimitar Komitov052/552231;
0886857975
261220Товаро-разтоварни операции кораб-корабShip to Ship Mooring Operations1200 лв.600 евроfull prof. PhD
Blagovest Belev
Dimitar Komitov052/552231;
0886857975
271221Координатор на мястото при операции по търсене и спасяванеOn-scene SAR Coordinator800 лв.500 евроfull prof. PhD
Blagovest Belev
Dimitar Komitov052/552231;
0886857975
281222Лидерство и екипна работаLeadership and Teamwork200 лв.150 евроfull prof. PhD
Blagovest Belev
Dimitar Komitov052/552231;
0886857975
291223Оценка на риска и разследване на инцидентиRisk Assessment and Accident Investigation200 лв.150 евроfull prof. PhD
Blagovest Belev
Dimitar Komitov052/552231;
0886857975
301224Обучение на инструктори на симулаториTrain the Simulator Trainer400 лв.400 евроfull prof. PhD
Blagovest Belev
Dimitar Komitov052/552231;
0886857975
311225Курс допълващ образованието до ИМО модел курс 7.03Additional Training Required by Art.36, point 7, “d” of Ordinance No. 63,100 лв.full prof. PhD
Blagovest Belev
Dimitar Komitov052/552231;
0886857975
321226Оперативно използване на електронни карти и информационни системи - опреснителенOperational Use of ECDIS - Refresh450 лв.300 евроfull prof. PhD
Blagovest Belev
Dimitar Komitov052/552231;
0886857975
331227Управление на баластните води на корабаBallast water management220 лв.220 евроfull prof. PhD
Blagovest Belev
Dimitar Komitov052/552231;
0886857975
341228Основи на математикатаFundamentals of mathematics350 лв. за курсистassoc. prof. PhD
Rumen Stoqnov
Joana Rafailova888,557,014
1229Швартови операцииMooring operations3000 лв. за курсfull prof. PhD
Blagovest Belev
Dimitar Komitov052/552231;
0886857975
351301Корабен радиооператор обща категория за СМСББ - съкратенGeneral Operator`s Certificate for the GMDSS - GOC - Shortened750 лв.500 евроfull prof. PhD
Chavdar Alexandrov
Mihail Denev889750450
361302Корабен радиооператор обща категория за СМСББGeneral Operator`s Certificate for the GMDSS - GOC900 лв.750 евроfull prof. PhD
Chavdar Alexandrov
Mihail Denev889750450
371303Корабен радиооператор обща категория за СМСББ - препотвърждаванеGeneral Operator`s Certificate for the GMDSS - GOC - Revalidation250 лв.250 евроfull prof. PhD
Chavdar Alexandrov
Mihail Denev889750450
381304Корабен радиооператор ограничена категория за СМСББ Restricted Operator’s Certificate for the GMDSS - ROC450 лв.450 евроfull prof. PhD
Chavdar Alexandrov
Mihail Denev889750450
391305Корабен радио оператор ограничена категория зона А1 за СМСББ (местно плаване) Restricted Operator’s Certificate Sea Area A1 for the GMDSS (Coastal Area)150 лв.150 евроfull prof. PhD
Chavdar Alexandrov
Mihail Denev889750450
401306Оператор на брегова радиостанцияCoast Radio Station Operator - CSOC500 лв.500 евроfull prof. PhD
Chavdar Alexandrov
Mihail Denev889750450
411307Оператор в Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове VTS VTS Operator (IALA Model Course V103-1)900 лв.900 евроfull prof. PhD
Chavdar Alexandrov
Daniela Nikolova0887518891;
0887196470
421308Оператор в Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове VTS – обучение на работното мястоVTS Operator On-the-job Training (IALA Model Course V103-3)450 лв.450 евроfull prof. PhD
Chavdar Alexandrov
Daniela Nikolova0887518891;
0887196470
431401Основна подготовка по морска безопасност Basic Safety Training400 лв.
за редовни студенти - 320 лв.
400 евро
за редовни студенти - 320 евро
Assistant Prof.
Dimitar S. Dimitrov
Assistant Prof.
Dimitar Komitov
052/552231;
0886857975
441402Основна подготовка по морска безопасност - опреснителенBasic Safety Training - Refresh200 лв.
200 евроAssistant Prof.
Dimitar S. Dimitrov
Assistant Prof.
Dimitar Komitov
052/552231;
0886857975
451403Техники за оцеляване на мореPersonal Survival Techniques110 лв.110 евроAssistant Prof.
Dimitar S. Dimitrov
Assistant Prof.
Dimitar Komitov
052/552231;
0886857975
461404Пожарна безопасност и борба с пожариFire Prevention and Fire Fighting110 лв.110 евроAssistant Prof.
Dimitar S. Dimitrov
Assistant Prof.
Dimitar Komitov
052/552231;
0886857975
471405Лична безопасност и социални отговорностиPersonal Safety and Social Responsibilities100 лв.100 евроAssistant Prof.
Dimitar S. Dimitrov
Assistant Prof.
Dimitar Komitov
052/552231;
0886857975
481406Елементарна първа помощElementary First Aid100 лв.100 евроAssistant Prof.
Dimitar S. Dimitrov
Assistant Prof.
Dimitar Komitov
052/552231;
0886857975
491407Умения за оказване на първа медицинска помощProficiency in Medical First Aid320 лв.
за студенти от ВВМУ - 256 лв.
за студенти от друг ВУЗ - 272 лв.
320 евро
за студенти от ВВМУ - 256 евро
за студенти от друг ВУЗ - 272 евро
Assistant Prof.
Dimitar S. Dimitrov
Assistant Prof.
Dimitar Komitov
052/552231;
0886857975
501408Медицински грижи на борда на корабаProficiency in Medical Care on Board430 лв.430 евроAssistant Prof.
Dimitar S. Dimitrov
Assistant Prof.
Dimitar Komitov
052/552231;
0886857975
511409Медицински грижи на борда на кораба - опреснителенProficiency in Medical Care on Board - Refresh175 лв.175 евроAssistant Prof.
Dimitar S. Dimitrov
Assistant Prof.
Dimitar Komitov
052/552231;
0886857975
521410Специализирано обучение за екипажи на пътнически кораби (включително и Ро-Ро пътнически кораби)Specialized Training for Personnel on Passenger Ships (Including Ro-Ro Passenger Ships)100 лв.110 евроAssistant Prof.
Dimitar S. Dimitrov
Assistant Prof.
Dimitar Komitov
052/552231;
0886857975
531411Водач на кораб до 40 БТ по мореSkipper of Seagoing Vessel up to 40 GT600 лв.700 евроAssistant Prof.
Dimitar S. Dimitrov
Assistant Prof.
Dimitar Komitov
052/552231;
0886857975
541412Водач на бързоходна дежурна лодкаProficiency in Fast Rescue Boat500 лв.500 евроAssistant Prof.
Dimitar S. Dimitrov
Assistant Prof.
Dimitar Komitov
052/552231;
0886857975
551413Водач на бързоходна дежурна лодка - опреснителенProficiency in Fast Rescue Boat - Refresh240 лв.240 евроAssistant Prof.
Dimitar S. Dimitrov
Assistant Prof.
Dimitar Komitov
052/552231;
0886857975
561414Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна спасителна лодкаProficiency in Survival Craft and Rescue Boats other then Fast Rescue Boats400 лв.
за студенти от ВВМУ - 320 лв.
за студенти от друг ВУЗ - 340 лв.
400 евро
за студенти от ВВМУ - 320 евро
за студенти от друг ВУЗ - 340 евро
Assistant Prof.
Dimitar S. Dimitrov
Assistant Prof.
Dimitar Komitov
052/552231;
0886857975
571415Обучение по съвременни методи за борба с пожари по разширена програмаAdvanced Training in Fire Fighting400 лв.
за студенти от ВВМУ - 320 лв.
за студенти от друг ВУЗ - 340 лв.
400 евро
за студенти от ВВМУ - 320 евро
за студенти от друг ВУЗ - 340 евро
Assistant Prof.
Dimitar S. Dimitrov
Assistant Prof.
Dimitar Komitov
052/552231;
0886857975
581416Умения за оказване на първа медицинска помощ
Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна спасителна лодка
Обучение по съвременни методи за борба с пожари по разширена програма
Proficiency in Medical First Aid
Proficiency in survival craft and rescue boats other then fast rescue boats
Advanced Training in Fire Fighting
1020 лв.
1020 евро Assistant Prof.
Dimitar S. Dimitrov
Assistant Prof.
Dimitar Komitov
052/552231;
0886857975
591417"Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна спасителна лодка" и "Борба с пожари по разширена програма" - опреснителен"Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat other then Fast Rescue Boat" and "Proficiency in Advanced Fire Fighting" - refresh350 лв.
само ВСС - 235 лв.
само ППН - 135 лв.
350 евро
само PSC - 235 евро
само AFF - 135 евро
Assistant Prof.
Dimitar S. Dimitrov
Assistant Prof.
Dimitar Komitov
052/552231;
0886857975
601418Безопасност при изпълнение на швартови операцииSafe Mooring Operations140 лв.140 евроAssistant Prof.
Dimitar S. Dimitrov
Assistant Prof.
Dimitar Komitov
052/552231;
0886857975
611420Подготовка на инструкториTraining Course for Instructors180 лв.180 евроfull prof. PhD
Boyan Mednikarov
Rumen Minkov888650719
621421Оценяване, изпитване и освидетелстване на морски лицаAssessment, Examination and Certification of Seafarers220 лв.220 евроfull prof. PhD
Boyan Mednikarov
Rumen Minkov888650719
631431Управление на кораби при операции за претоварване на мореShip to Ship Handling600 лв.600 евроfull prof. PhD
Miroslav Tsvetkov
full prof. PhD
Miroslav Tsvetkov
052/552383;
0889317358
641432Капитан на влекач с азимутално управлениеAzimuth Stern Drive1,300 лв.1300 евроfull prof. PhD
Miroslav Tsvetkov
full prof. PhD
Miroslav Tsvetkov
052/552383;
0889317358
651433Управление на кораби – танкери с азимутално управлениеAzimuth Tanker Ship Handling1200 евроfull prof. PhD
Miroslav Tsvetkov
full prof. PhD
Miroslav Tsvetkov
052/552383;
0889317358
661601Общ английски език модул 1 - начинаещиGeneral English Module 1 - Beginners390 лв.480 лв.assoc. prof. PhD
Petina Vicheva
052/52265
0895664996
671602Общ английски език модул 2 - напредналиGeneral English Module 2 - Pre-intermediate390 лв.480 лв.assoc. prof. PhD
Petina Vicheva
052/52265
0895664996
681603Общоморски английски език модул 3General Maritime English Module 3390 лв.480 лв.assoc. prof. PhD
Petina Vicheva
052/52265
0895664996
691604Специализиран морски английски език за навигатори - модул 4Specialized Maritime English for Deck Officers: Module 4430 лв.480 лв.assoc. prof. PhD
Petina Vicheva
052/52265
0895664996
701605Специализиран морски английски език за корабни механици - модул 4Specialized Maritime English for Ship Engineers: Module 4430 лв.480 лв.assoc. prof. PhD
Petina Vicheva
052/52265
0895664996
711606Специализиран морски английски език - подготовка за държавен изпит - модул 5Specialized Maritime English - Preparation for the State Exam: Module 5320 лв.480 лв.assoc. prof. PhD
Petina Vicheva
052/52265
0895664996
721607Английски език ниво А1General English, Level A1 450 лв.900 лв.assoc. prof. PhD
Petina Vicheva
052/52265
0895664996
731608Български език, Модул 1, начинаещи – за чужденциBulgarian Language, Module 1, Beginners300 лв.assoc. prof. PhD
Petina Vicheva
052/52265
0895664996
741609Български език, Модул 2, напреднали – за чужденциBulgarian Language, Module 2, Pre-intermediate300 лв.assoc. prof. PhD
Petina Vicheva
052/52265
0895664996
751610Опреснителен курс по английски езикEnglish Language Refresher Training220 лв.assoc. prof. PhD
Petina Vicheva
052/52265
0895664996
761611Английски език за кандидат-студентиEnglish Language Training for applicants390 лв.assoc. prof. PhD
Petina Vicheva
052/52265
0895664996
771612Курс и компютърен тест за морски лица по системата Marlins Training and ICS Marlins English Language Test for Seafarers75 лв.assoc. prof. PhD
Petina Vicheva
052/52265
0895664996
781613Курс и тест по устен английски език за морски лица по системата MarlinsTraining and Marlins Test of Spoken English for Seafarers75 лв.assoc. prof. PhD
Petina Vicheva
052/52265
0895664996
791614Подготовка за Marlins тестMarlins Pre-Test Training110 лв.assoc. prof. PhD
Petina Vicheva
052/52265
0895664996
802101Курс по програма покриваща изискванията на IMO моделен курс 7.02Imo Model Course 7.02 "Chief Engineer Officer and Second Engineer Officer"4,550 лв.4550 евроassoc. prof. PhD
Delyan Hristov
assoc. prof. PhD
Delyan Hristov
899,469,827
812102Курс по програма покриваща изискванията на IMO моделен курс 7.02 - по функцииImo Model Course 7.02 "Chief Engineer Officer and Second Engineer Officer"Функция МИ* - 1630 лв. за курсист, за функция:6520 лв.
Функция ЕЕЕСМУК* - 980 лв. за курсист, за функция:3920 лв.
Функция ТОРНУ* - 960 лв. за курсист, за функция:3840 лв.
Функция УЕКГЛБ* - 980 лв. за курсист, за функция:3920 лв.
1630 евро
980 евро
960 евро
980 евро
assoc. prof. PhD
Delyan Hristov
assoc. prof. PhD
Delyan Hristov
899,469,827
822103Подготвителен курс за управленско ниво за механициPreparatory Course for Ship Engineer Officers at Management Level850 лв. на курсист
цена на курс:3400 лв.
850 евроassoc. prof. PhD
Ivan Ivanov
assoc. prof. PhD
Ivan Ivanov
052/552 270
0885 828392
832104Управление на ресурсите на машинно отделение и работа в екипTraining in Engine Room Resource Management and Teamwork740 лв. на курсист
цена на курс:2960 лв.
740 евроprof. PhD
Ivaylo Bakalov
prof. PhD
Ivaylo Bakalov
052/552 286
0889 820058
842105Управление на ресурсите на машинно отделение и работа в екип - опреснителенTraining in Engine Room Resource Management and Teamwork - Refresh390 лв.390 евроprof. PhD
Ivaylo Bakalov
prof. PhD
Ivaylo Bakalov
052/552 286
0889 820058
852106Подготовка по експлоатация и поддръжка на системи с напрежение над 1000 волтаTraining in Safe Operation and Maintenance of Power Systems in Excess of 1000 Volts720 лв. на курсист
цена на курс:2880 лв.
720 евроprof. PhD
Ivaylo Bakalov
prof. PhD
Ivaylo Bakalov
052/552 286
0889 820058
862107Специализирано обучение на инженерни морски командни кадриSpecialized Training of Marine Engineer Officers440 лв.
300 лв. - за Корабоплавателна компания Ray Shipping LTD
440 лв.
300 лв. - за Корабоплавателна компания Ray Shipping LTD
prof. PhD
Ivaylo Bakalov
prof. PhD
Ivaylo Bakalov
052/552 271
0889 251369
872108Експлоатация на системи за управление на главни и спомагателни машиниMonitoring of the Main and Auxiliary Machinery Operation and Associated Control Systems750 лв. на курсист
цена на курс:3000 лв.
750 евроprof. PhD
Ivaylo Bakalov
prof. PhD
Ivaylo Bakalov
052/552 286
0889 820058
882109Корабен електромеханик - допълващо обучение, изисквано съгласно чл. 37, точка 7, буква "г" на Наредба 6.Electro-tehnikcal Officer (ETO), IMO Model Course 7.083,700 лв.3700 евроassoc. prof. PhD
Emil Barudov
PhD assist.
Kalin Nedev
0884/929351 0883/396066
892110Обща подготовка за капитани, офицери, изпълнителски и друг личен състав на кораби, предмет на Кодекса IGF

Basic Training for Masters, Officers, Ratings and Other Personnel on Ships Subject to the IGF Code550 лв. за курсист
цена на курс:2200 лв.
550 евроprof. PhD
Ivaylo Bakalov
Todor Kamenarov
Ivaylo Bakalov
0882814451 0889251369
902111Подготовка по разширена програма за работа на кораби предмет на Кодекса IGF

Advanced Training for Ships Subject to the IGF Code950 лв. за курсист
цена на курс:3800 лв.
950 евроprof. PhD
Ivaylo Bakalov
Todor Kamenarov
Ivaylo Bakalov
0882814451 0889251369
912112Бункеровъчни операции на тренажор, предмет на Кодекса IGF

Bunkering Operations on Simulator, Subject to the IGF Code520 лв. за курсист (една бункеровъчна операция)
цена на курс:2080 лв.
800 лв. за курсист (две бункеровъчни операции)
520 евро за курсист (една бункеровъчна операция)
цена на курс:2080 евро
800 евро за курсист (две бункеровъчни операции)
prof. PhD
Ivaylo Bakalov
Todor Kamenarov
Ivaylo Bakalov
0882814451 0889251369
922113Корабен електромеханик - допълващо обучение, изисквано съгласно чл. 37, точка 7, буква "г" на Наредба 6 - по функцииElectro-tehnikcal Officer (ETO), IMO Model Course 7.08Функция 1 - 2100 лв.
Функция 2 - 1100 лв.
Функция 3 - 500 лв.
2100 евро
1100 евро
500 евро
assoc. prof. PhD
Emil Barudov
PhD assist.
Kalin Nedev
0884/929351 0883/396066
932114Допълващ образователната програма на лица със средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабни машини и механизми“ до изискванията на ИМО Моделен курс 7.04 Complementary Educational Program for Persons with Secondary Education and Acquired Third Degree of Profesional Qualification in "Ship Machinery and Mechanisms" to Meet the Requirements of IMO Model Course 7.044,400 лв.4400 евроprof. PhD
Ivaylo Bakalov
prof. PhD
Ivaylo Bakalov
052/552 271
0889 251 369
942115Допълващ образователната програма на лица със средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабни машини и механизми“ до изискванията на ИМО Моделен курс 7.04, ако курсистът притежава сертификати по "Управление на ресурсите на машинно отделение и работа в екип (ETRM)" и "Експлоатация на системи за управление на главни и спомагателни машини (OMAMA)"Complementary Educational Program for Persons with Secondary Education and Acquired Third Degree of Profesional Qualification in "Ship Machinery and Mechanisms" to Meet the Requirements of IMO Model Course 7.04
3,900 лв.3900 евроprof. PhD
Ivaylo Bakalov
prof. PhD
Ivaylo Bakalov
052/552 271
0889 251 369
952116Допълващ образователната програма на лица със средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабни машини и механизми“ до изискванията на ИМО Моделен курс 7.04, ако курсистът притежава сертификат по "Управление на ресурсите на машинно отделение и работа в екип (ETRM)"Complementary Educational Program for Persons with Secondary Education and Acquired Third Degree of Profesional Qualification in "Ship Machinery and Mechanisms" to Meet the Requirements of IMO Model Course 7.04
4,150 лв.4150 евроprof. PhD
Ivaylo Bakalov
prof. PhD Ivaylo Bakalov052/552 271
0889 251 369
962117Допълващ образователната програма на лица със средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабни машини и механизми“ до изискванията на ИМО Моделен курс 7.04, ако курсистът притежава сертификат по "Експлоатация на системи за управление на главни и спомагателни машини (OMAMA)"Complementary Educational Program for Persons with Secondary Education and Acquired Third Degree of Profesional Qualification in "Ship Machinery and Mechanisms" to Meet the Requirements of IMO Model Course 7.04
4,150 лв.4150 евроprof. PhD
Ivaylo Bakalov
prof. PhD
Ivaylo Bakalov
052/552 271
0889 251 369
972118Допълващ образователната програма на лица със средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабни машини и механизми“ до изискванията на ИМО Моделен курс 7.04 - по функцииComplementary Educational Program for Persons with Secondary Education and Acquired Third Degree of Profesional Qualification in "Ship Machinery and Mechanisms" to Meet the Requirements of IMO Model Course 7.04
Функция МИ - 1150 лв., цена за функция 5750 лв.
Функция МИ с ETRM и ОМАМА - 500 лв.
Функция МИ с ETRM - 900 лв.
Функция МИ с OMAMA - 900 лв.
Функция ЕЕАСУ* - 1400 лв., цена за функция 7000 лв.
Функция ТПР* - 700 лв., цена за функция 3500 лв.
Функция УЕКГЛБ - 1150 лв., цена за функция 5750 лв.
1150 евро

500 евро

900 евро
900 евро
1400 евро

700 евро

1150 евро
prof. PhD
Ivaylo Bakalov
prof. PhD
Ivaylo Bakalov
052/552 271
0889 251 369
982119Корабен мотористRating Forming Part of an Engineering Watch1150 лв. за курсист
цена на курс:5750 лв.
1150 евро за курсист
цена на курс:5750 евро
prof. PhD
Ivaylo Bakalov
prof. PhD
Ivaylo Bakalov
889,251,369
992120Машинен боцманAble Seafarer Engine1,600 лв.1600 евроprof. PhD
Ivaylo Bakalov
prof. PhD
Ivaylo Bakalov
052/552 271
0889 251 369
1002121Управление на ресурсите на екипажа

Crew Resource Management650 лв.500 евроprof. PhD
Ivaylo Bakalov
Dimitar Komitov
prof. PhD
Ivaylo Bakalov
Dimitar Komitov
0889251369 0886857975
1012401Студена обработка на металите (Металорежещи машини)Metal Cutting Machines275 лв.275 евроassoc. prof. PhD
Yuliyan Moskov
as. prof. PhD
Kalin Lyutckanov
052/552 274
0889 463 005
1022402Електродъгово и газопламъчно заваряванеElectric Arc Welding and Oxy-Fuel Welding300 лв.300 евроassoc. prof. PhD
Georgi Lyutckanov
assoc. prof. PhD
Hristo Hristov
052/552 274
0887 240 421
1032501Статистическа обработка на данниStatistical Data Analysis150 лв.300 лв.assoc. prof. PhD
Tatyana Madzharova
052/552 276
0887 603 959
1042601CCNA1: Основи на компютърните мрежи.CCNA1: Network Fundamentals/Intro to Networks300лв.
200лв. за обучаеми
600 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1052602CCNA2: Маршрутизиращи протоколи и концепции.CCNA2: Routing Protocols and Concepts/Routing and Switching Essentials300лв.
200лв. за обучаеми
600 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1062603CCNA3: Технологии в локалните компютърни мрежи (LAN).CCNA3: LAN Switching and Wireless/Scaling Networks300лв.
200лв. за обучаеми
600 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1072604CCNA4: Технологии в глобалните компютърни мрежи (WAN).CCNA4: Accessing the WAN/Connecting Networks300лв.
200лв. за обучаеми
600 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1082605CCNA мрежова сигурностCCNA Security300лв.
200лв. за обучаеми
700 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1092606CCNP1: Маршрутизиране за CCNP специалистиCCNP1: CCNP Routing400лв.
300лв. за обучаеми
800 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1102607CCNP2: Технологии в локалните компютърни мрежи (LAN) за CCNP специалисти.CCNP2: CCNP Switching400лв.
300лв. за обучаеми
800 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1112608CCNP3: Отстраняване на проблеми в компютърните мрежи за CCNP специалисти.CCNP3: CCNP Troubleshooting400лв.
300лв. за обучаеми
800 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1122609Основи на информационните технологии.IT Essentials300лв.
200лв. за обучаеми
600 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1132610Информационна и мрежова киберсигурностCisco Cybersecurity Operations500 лв.1,000 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1142611Основи на киберсигурността.Introduction to Cybersecurity200лв.
100лв. за обучаеми
400 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1152612Основи на Linux операционни системиLinux Essentials300лв.
200лв. за обучаеми
600 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1162613Основи на програмирането на C++Programming Essentials in C++300лв.
200лв. за обучаеми
600 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1172614CCNA VoIP телефонияCCNA Voice: IP Telephony300лв.
200лв. за обучаеми
700 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1182615Инсталиране, конфигуриране и администриране на Microsoft Windows ServerInstalling, Configuring and Administering Microsoft Windows Server200 лв.
100 лв. за обучаеми
500 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1192616Основи на киберсигурността на море (Кибер хигиена на море)Maritime Cybersecurity Essentials (Cyber hygiene at Sea)400 лв.400 евроassoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
052/552 277
0888 402 321
1202617Киберсигурност в морската индустрия (Киберсигурност на море)Maritime Advance Cybersecurity (Cybersecurity at Sea)300 лв.300 евроassoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
052/552 277
0888 402 321
1212618Управление на киберсигурността в морската индустрияMaritime Cybersecurity Management300 лв.
модул 1 – 150 лв.
модул 2 – 150 лв.
300 евро
модул 1 – 150 евро
модул 2 – 150 евро
assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
052/552 277
0888 402 321
1223201„Подготовка за явяване на изпит по английски език, съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001”500 лв.1000 лв.Kiril HadzhievKiril Hadzhiev0887260244
1233202Испански език – подготвително нивоот 8 до 13 души – 400 лв.
над 13 души - 250 лв.
assoc. prof. PhD Zhelyazko Nikolov052552244
1249901Придобиване на правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ)Working with Ionizing Radiation Sources (IRS)първоначално: I група – 200 лв.;
II група – 260 лв.
поддържащо: 100 лв.
първоначално: I група – 200 евро;
II група – 260 евро
поддържащо: 100 евро
Svetoslav DimitranovLyudmila Bankova0889645009
1259902Курс за корабни брокериChartered Shipbrokers Course:
- Introduction to Shipping
- Economics of Sea Transport and International Trade
- Shipping Business
- Dry Cargo Chartering
- Legal Principles in Shipping Business
- Port Agency
- Ships Operation and Management
3850 лв.
550 лв.
550 лв.

550 лв.
550 лв.
550 лв.
550 лв.
550 лв.
assoc. prof. PhD
Nikolay Velikov
Galina Ivanova052/552380