коднаименование на курса на български езикнаименование на курса на английски езикцена на български езикцена на английски езикръководителтехническо лицетелефон за връзка
1042601CCNA1: Основи на компютърните мрежи.CCNA1: Network Fundamentals/Intro to Networks300лв.
200лв. за обучаеми
600 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1052602CCNA2: Маршрутизиращи протоколи и концепции.CCNA2: Routing Protocols and Concepts/Routing and Switching Essentials300лв.
200лв. за обучаеми
600 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1062603CCNA3: Технологии в локалните компютърни мрежи (LAN).CCNA3: LAN Switching and Wireless/Scaling Networks300лв.
200лв. за обучаеми
600 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1072604CCNA4: Технологии в глобалните компютърни мрежи (WAN).CCNA4: Accessing the WAN/Connecting Networks300лв.
200лв. за обучаеми
600 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1082605CCNA мрежова сигурностCCNA Security300лв.
200лв. за обучаеми
700 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1092606CCNP1: Маршрутизиране за CCNP специалистиCCNP1: CCNP Routing400лв.
300лв. за обучаеми
800 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1102607CCNP2: Технологии в локалните компютърни мрежи (LAN) за CCNP специалисти.CCNP2: CCNP Switching400лв.
300лв. за обучаеми
800 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1112608CCNP3: Отстраняване на проблеми в компютърните мрежи за CCNP специалисти.CCNP3: CCNP Troubleshooting400лв.
300лв. за обучаеми
800 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1122609Основи на информационните технологии.IT Essentials300лв.
200лв. за обучаеми
600 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1132610Информационна и мрежова киберсигурностCisco Cybersecurity Operations500 лв.1,000 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1142611Основи на киберсигурността.Introduction to Cybersecurity200лв.
100лв. за обучаеми
400 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1152612Основи на Linux операционни системиLinux Essentials300лв.
200лв. за обучаеми
600 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1162613Основи на програмирането на C++Programming Essentials in C++300лв.
200лв. за обучаеми
600 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1172614CCNA VoIP телефонияCCNA Voice: IP Telephony300лв.
200лв. за обучаеми
700 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1182615Инсталиране, конфигуриране и администриране на Microsoft Windows ServerInstalling, Configuring and Administering Microsoft Windows Server200 лв.
100 лв. за обучаеми
500 лв.assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
Daniela Grozeva 052/552 275
0887 255 506
1192616Основи на киберсигурността на море (Кибер хигиена на море)Maritime Cybersecurity Essentials (Cyber hygiene at Sea)400 лв.400 евроassoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
052/552 277
0888 402 321
1202617Киберсигурност в морската индустрия (Киберсигурност на море)Maritime Advance Cybersecurity (Cybersecurity at Sea)300 лв.300 евроassoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
052/552 277
0888 402 321
1212618Управление на киберсигурността в морската индустрияMaritime Cybersecurity Management300 лв.
модул 1 – 150 лв.
модул 2 – 150 лв.
300 евро
модул 1 – 150 евро
модул 2 – 150 евро
assoc. prof. PhD
Yuliyan Tsonev
052/552 277
0888 402 321