Колективът на Катедрата съзнава важността на езиковата подготовка в професионалната реализация и израстването на морските специалисти. Ето защо, ние работим, за да предадем нашите знания на всички наши обучаеми, разчитаме на тяхното разбиране и желание за работа. Преподавателите от катедрата полагат старание за професионалното си израстване. Те усъвършенстват уменията си в курсове за повишаване на квалификацията в България, САЩ, Канада и Германия. Редовно следят новостите в световното корабоплаване и обновяват темите в учебните пособия.

Вярваме, че заслужено сме спечелили уважението и обичта на своите обучаеми, защото работим за техния успех и професионално израстване.