Катедра „Експлоатация на флота и пристанищата“ е водеща катедра във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Нейната мисия е да формира необходимите знания, практико-приложни умения и лидерски качества на своите обучаеми, удовлетворяващи потребността от висококвалифицирани кадри в сферата на морския бизнес.