Катедра „Корабоводене“ успешно изпълнява образователните си функции да подготвя висококвалифицирани инженерни кадри по специалност „Корабоводене“ – за гражданското корабоплаване и за Военноморските сили на Република България, и по специалност „Речно корабоплаване“ – за нуждите на речния транспорт. Качеството на това образование съответства на държавните изисквания, на критериите на развитите морски държави, на Международната морска организация (IMO) и на Дунавската комисия. Двете специалности са акредитирани. Катедрата обучава и докторанти по акредитирана докторска програма „Управление на кораби и корабоводене“. От 2014 г. започва обучението по една нова специалност – „Корабоплаване“.

Освен български студенти и курсанти, в Катедрата се обучават корабоводители от Виетнам, Гърция, Турция, Грузия, Румъния, Албания, Индия и др. Обучението с тях се провежда на английски език. За изпълнението на мисията си Катедрата притежава и поддържа необходимия висококвалифициран потенциал от преподаватели.