Мая Вапцарова

Мая Вапцарова е родена на 07.07.1944 г. Завършва Академията за театрално изкуство и кинорежисура в Унгария през 1972 г., специалност „Кинорежисура и драматургия”. Владее пет чужди езика. Членува в Асоциация на българските филмови продуценти, Съюз на филмовите дейци, Съюз на българските писатели, Съюз на журналистите в България.

Професионалната дейност на г-жа Мая Вапцарова започва през 1974 г. в Студио за научни и документални филми и студио за игрални филми „Бояна” като режисьор и драматург, и в „Българско видео”, където работи до 1989 г. Следват четири години трудова кариера като президент и главен редактор на вестник „Македония днес”. През 1996 г. тя председателства Фондация „Вапцарова вяра”, а от 2003 до 2006 г. е издател на вестник „Вяра”. До 2000 година работи за немската фирма „С I М GTZ ” като консултант по въпросите на интеграцията на България към европейските стандарти. Госпожа Мая Вапцарова има стаж и като ръководител на отдели „Връзки с обществеността” във фирма „ИСИ” и „ВIТ” -банкови и информационни технологии.

Член е на регулаторния орган СЕМ през 2007 г. и председател на СЕМ от 2008 до 2010 г. Членува също в медийната комисия към Съвета на Европа в Страсбург през 2010 г.

Мая Вапцарова е режисьор на 78 документални и три игрални филма. Тя е автор на 9 книги, има публикувани над 102 статии в различни печатни и електронни издания. Автор на стратегия „БЕНЕЛЮКС на Балканите”. Ръководител на следните проекти на Европейския съюз:

„Реновация”, „Младежки център за сираци”, „Социални грижи за подрастващи сираци” – Велико Търново, „Изграждане на дневен център за социална работа със семействата на затворници”.

Мая Вапцарова е носител на орден „Кирил и Методий” първа степен.

Носител на златен дукат на фестивал в Манхайм, награда на католиците – Ватикана, награда на ФИПРЕС, наг рада на Министерството на културата.

Международен опит Вапцарова придобива още през 1964 г. с пребиваването си в САЩ и Канада. През 1979 и 1980 г. посещава Мексико и Куба, а през 2006г. – 2010 г. Белгия и Франция.

Приносът й за развитието и популяризирането престижа на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” е безспорен.

С решение на Академичния съвет от 30 май 2014 г., протокол №8, госпожа Мая Вапцарова е удостоен с Почетен знак “За заслуги към ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.