Кап. I ранг ор Михаил Йонов

Средно образование завършва през 1967 г. в Техникум по електротехника – гр. Шумен

От 1967 до 1972 г. учи във ВВМУ”Н. Й. Вапцаров”, специалност „Корабоводене”.

1982-1984 г. – завършва Военноморска академия „Кузнецов” – Санкт Петербург, Русия

1994 г.- завършва национален курс по сигурност към Център за изследване на европейската сигурност.

1996 г.- завършва международен курс „Европейска сигурност и отбрана”

От 2001 до 2002 г. завършва висш курс „Национална сигурност и отбрана” – Генералщабен факултет на Военна академия „Г. С. Раковски”

2003 г. – курс за инструктори по сигурност и борба с пиратите в Морска академия „Адмирал Макаров”.

След завършването на ВВМУ”Н. Й. Вапцаров”през 1972 е назначен в Първи дивизион – патрулни кораби,където служи до 1990 г.. Преминава всички длъжности от командир на група до командир на фрегата и командир на дивизион патрулни кораби.

От 1990 до 1992 г. е зам.-командир на Военноморска база – Бургас.

От 1992 до 1994 г. е Началник на Център за следдипломна квалификация – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”.

ВРИД Началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – 1996-1998 г.

От 2001 до 2003 г. е Началник на ВВМУ”Н. Й. Вапцаров”

През периода 1992 до 2003 г. кап. Йонов активно участва в създаването и утвърждаването на Център за следдипломна квалификация при Морското училище.

Кап. I ранг ор Йонов има заслуги за възстановяване на Асоциацията на възпитаниците на ВВМУ”Н. Й. Вапцаров” – 1997 г.

През 1998 г. Морско училище получава първа програмна акредитация на основните специалности с решение на Национална агенция за оценяване и акредитация към МС.

През 2000 г. под негово ръководство Морското училище става съучредител на Международната асоциация на морските университети.

В периода 1994 – 2002 г. се провежда обществено-институционална кампания за оставането на Морското училище като самостоятелна образователна институция. С акт на НС от 25.06.2002 г.статута на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” е приведен в съотвествие със Закона за висшето образование и Закона за отбраната и въоръжените сили.

С решение на Академичния съвет от 24 август 2013 г., протокол №299, кап. I ранг ор Михаил Йонов е удостоен с Почетен знак “За заслуги към ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.