Учебно-материалната база на ВВМУ включва: лекционни зали, класни стаи, лаборатории, учебни кабинети, тренажори, компютърни класове, учебна техника, полигони и образци от действаща морска техника и въоръжение.

ВВМУ разполага с 17 лекционни зали с 1553 места и 51 класни стаи с 700 места.

В учебния процес се използват 35 лаборатории и 36 кабинета, които осигуряват подготовката по всички специалности.

Един от най-важните елементи на учебната техника са тренажорите, които позволяват да се води обучение в условия, близки до реалните. За осигуряване на необходимата практическа подготовка на студентите и курсантите от различни специалности се използват 11 тренажора, болшинството от които са доставени през последните 2-3 години.