№ по ред
Наименование
1.
 Тренажор “Вахтен механик”
2.
 Тренажор “NORCONTOL”
3.
 Тренажор “ERS – 5000”
4.
 Тренажор ‘GMDSS”
5.
 Тренажор “Вахтен офицер”
6.
 Два навигационни тренажора „Корабен мостик”- TRANSAS-NTPRO- 5000 плюс лекционна зала
7.
 Два навигационни тренжора “Корабен мостик” – TRANSAS – NTPRO -5000 + ECDIS
8.
 Навигационен симулатор ” TRANSAS-NTPRO-3000 за маневриране и РЛ прокладка
9.
 Комплексен навигационен тренажор „Корабен мостик”- TRANSAS-NTPRO-3000
10.
 Тренажор за работа с електронни навигационни карти – ECDIS
11.
 Тренажор на информационни системи за наблюдение и управление на корабния трафик

Полигоните, използвани в учебния процес са:
– Полигон по “Морско дело” и “Леководолазно дело”;
– Полигон по “Борба с пожари и вода” ;
– Полигон за начално обучение по “Леководолазно дело”.

В учебния процес се използва Планетариума на ВВМУ, който може да се посещава и от граждани.

В обучението по чужди езици се използват 6 специализирани лаборатории.