Основната задача, която катедра „Техническа механика“ решава, е подготовката на обучаемите по общоинженерни дисциплини – теоретична основа на всички специални знания. Част от дисциплините в Катедрата са свързани с подготовката за оцеляване на море – запазване на екипажа и кораба при наводняването му или при пожари.