Институционална акредитация: дадена на 19.07.2018 г. за срок от 6 години (източник НАОА)

Оценка 9.59 (девет цяло и петдесет и девет стотни).

Валидна до: 19.07.2024 г.

Капацитет на висшето училище: 6500.

Акредитирани структурни звена:

  • Факултет „Навигационен“
  • Факултет „Инженерен“