В тази секция са публикувани важните за функционирането на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ закони, правилници, разпореждания и заповеди.

За документите, които не са изготвени от ВВМУ, са използвани официалните електронни ресурси на институциите на Република България или получените по официален път.