Информация за опциите за кандидатствате за обучение във ВВМУ можете да получите на специализирания сайт за Прием във ВВМУ.

Приема за студенти и курсанти се извършва в два етапа – ранен и редовен прием чрез електронните форми на посочения сайт.

За повече информация посетете посочените връзки, а за да изберете вашата специалност ОКС Бакалавър или ОКС Магистър разгледайте нашите предложения по-долу.