Дейностите, които реализира секция „Връзки с обществеността и мотивация на личния състав“, са свързани с изграждане на положителен имидж на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и институционална подкрепа за поддържане на авторитета на Училището. Част от конкретните задачи са свързани с планиране и провеждане на различни публични събития – военна клетва, откриване на учебната година, промоцията на студентите и производството на курсантите с връчване на първо офицерско звание, патронен празник на Училището, отбелязване на годишнината от създаването на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, присъждане на почетната титла „Доктор хонорис кауза“, „Почетен професор на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, почетен знак „За заслуги към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Неизменна част от задълженията на Секцията се отнасят до посрещането на чуждестранни делегации.

Работата на Секцията включва планирането и провеждането на рекламната кандидатстудентска и кандидаткурсантска кампания.

Документите, регламентиращи работата на Секцията, са: МЗ ОХ-32/20.01.2012 г. – „Правила за дейността на Връзките с обществеността в Министерството на отбраната“, Уставът на Въоръжените сили, заповеди на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Контакти:

Телефон – 052/ 52228

Електронна поща-  r.koleva@nvna.eu; g.nikolov@nvna.eu

Новини

Започна летния морски лагер на студентите от специалност „Национална и регионална морска сигурност“

В първата седмица обучаемите преминават занятия по ориентиране и оцеляване в екстремални ситуации, преодоляване на препятствия на морска пътека и [...]

ВВМУ е в екипа, който реализира първият български полярен астрономически проект на южния полюс

На територията на Българската антарктическа база на остров Ливингстън ще се реализира първият български полярен астрономически научно-изследователски проект на тема ''Въздействие [...]

Обучаеми