Мисията на катедра „Корабни силови уредби“ през годините е да се осигури специализирано обучение на студентите и курсантите от специалност „Корабни машини и механизми“ и на студентите от специалности „Електрообзавеждане на кораба“ и „Технология на кораборемонта“, а е профилираща за специалност „Корабни машини и механизми“.