Заседание на Съвета на настоятелите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и  Църковното настоятелство при храм „Св. Николай“ се проведе на 9 август 2023 г. Членовете на двата органа анализираха цялостната дейност на Морско училище и обсъдиха постигнатите резултати към шестмесечието. На срещата се поставиха и задачи за следващия отчетен период.