Преподаватели от университети и организации от 50 държави се събраха във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ за 28-ата конференция на IMLA (Международна асоциация на преподавателите по морски науки). IMLA се появява за първи път през 1977 г., когато в Плимут, Обединеното кралство, е организиран курс за обучение по морски английски за учители от различни страни. Първата голяма конференция на Асоциацията е проведена през юни 1980 г., когато е приет и уставът на организацията. Нейната цел е да насърчи контактите и сътрудничеството между морските преподаватели от всички дисциплини и да развие група с професионална експертиза. Под егидата на IMLA работят три подкомитета, които обхващат преподавателите в навигационни симулатори (INSLC); преподаватели в симулатори в машинно отделение (ICERS) и преподаватели по морски английски език (IMEC).

Домакин на 28-ата международна конференция на Асоциацията на морските преподаватели (IMLA – 28) и 33-ата международна конференция по морски английски език (IMEC – 33) е ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“, съвместно с Националния университет „Одеска морска академия“. Конференцията бе открита от началника на Морско училище – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров. По време на форума, който ще продължи до 9 септември, различни групи, свързани с морското обучение, потребители на симулатори, разработчици, изследователи, дружества и морски институции от цял свят, обменяха опит, знания, възгледи и резултати от изследвания. В различните панели на форума участниците обсъждаха общи проблеми по отношение на морското образование и обучение. IMLA ‘28 предостави на участниците възможности за комуникация с морски професионалисти и установяване на бизнеспартньорства.