Голям успех постигнаха студенти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в конкурса за най-добра дипломна работа, организиран от Териториална организация на научно-техническите съюзи и Община Варна. Направленията в академичния конкурс са: „Технически науки“, „Информатика и компютърни науки“ и „Стопански, социални и правни науки“.
В направление „Информатика и компютърни науки“ на второ място бе класиран Давид Макаров, бакалавър в специалност „Информационни и комуникационни технологии“.
Трето място в същото направление спечели Светослав Хаджитодев, магистър в специалност „Киберсигурност“.
Научен ръководител на двамата дипломанти е гл. ас. д-р Евгени Андреев, преподавател в катедра „Информационни технологии“ от Факултет „Инженерен“ на Морско училище.
Гл. ас. д-р Евгени Андреев, ас. Светослав Хаджитодев и Давид Макаров са членове на Студентското космическо общество на ВВМУ.
Гл. ас. д-р Евгени Андреев е ръководител на студентския екип на ВВМУ, който участва в оглавяваната от НАСА Международна образователна програма за космически симулации на обекти на Луна