Двама курсанти от Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ – старшина II степен София Кръстева и старшина II степен Александър Денев, взеха участие в Общ модул по обща сигурност и отбранителна политика във Военноморската академия в град Марин, Испания. Модулът се проведе в края на 2023 г., от 17 до 22 декември. На курса присъстваха курсанти от различни държави – Полша, Латвия, САЩ, Румъния, Испания, Португалия и Италия. Лекциите и практическите задачи, в които курсантите се включиха, бяха ръководени от цивилни и военни професори. Бъдещите офицери усвояваха знания в областта на лидерската подготовка. Чрез практически упражнения курсантите от Морско училище и чуждестранните им колеги придобиха умения и за работата в екип.
След края на модула, участниците се явиха на онлайн изпит и получиха сертификати за успешно завършения курс. Курсантите от ВВМУ присъстваха и на коледен концерт, организиран от Академията. За краткия си престой обучаемите от Морско училище придобиха нови знания и успяха да създадат полезни контакти.