24-ма курсанти провеждат плавателна практика на борда на НИК 421 „Св. св. Кирил и Методий“. Те отработват плавателни часове в периода от 22 март до 3 април. Курсантите са от специализациите „Корабоводене“, КММ , ВМКРТС, „Логистка“ и „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“. По време на практиката курсантите отработват корабни разписания и носят ходова вахта на основни длъжности. За целта са развърнати 4 учебни центъра – на ходови мостик, в машинно отделение и медицински пункт.
На съответните учебни центрове се носи денонощно дежурство, където се отработват поставените задачи под менторството на назначените ръководители.