21 висши учебни заведения, сред които и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,  представиха възможностите си за обучение в периода 9 – 11 април 2024 г. в град Видин. Събитието „Панорама на висшето образование – Видин 2024“ се организира за втора поредна година, съвместно от Община Видин и Центъра за подкрепа за личностно развитие, с предмет на дейност – кариерно ориентиране и консултиране. Панорамата бе открита в Културен център „Жул Паскин“ от директора на Центъра – Силвия Ставрева. Тя поздрави присъстващите и изрази надежда, че събитието ще се превърне в традиция и с всяка изминала година все повече висши учебни заведения ще се включват, за да представят пред видинските ученици специалностите, които предлагат.

Всички посетители имат възможност да получат информация и отговори на въпросите си директно от представители на академичната общност, сред които и ръководителите на учебните заведения. На щанда на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ са изложени редица информационни и рекламни материали за историята и традициите на Училището. На всички младежи е отделено време да се запознаят с курсантските специализации и цивилните специалности, за да могат да направят и потвърдят своя първоначален избор за това, къде да продължат бъдещото си обучение и развитие като специалисти в различни области.Не пропускайте възможността да станете част от едно иновативно и вдъхновяващо образование, което подготвя студентите и курсантите за предизвикателствата на бъдещето. Ние вярваме, че във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ ще откриете разнообразие от програми и специалности, подходящи за Вашия интерес и амбиции.