Международна конференция CadetNAV 2024 се проведе във военноморската академия „Мирча Чел Батран“ в Румъния в периода от 12 до 14 април 2024 г. В нея участваха седем курсанти от ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“. Освен тях на форума присъстваха курсанти и студенти от четири университета в Румъния, както и курсанти от Молдова и Полша. В секция „Military science and information“ научни доклади представиха курсант-главен старшина Мартин Петров, курсант-старшина I степен Илияна Йорданова, курсант-старшина I степен Павлина Георгиева, курсант-старшина II степен Тодор Тачев и курсант-старшина II степен Ема Добрева, а в секция „Fundamental sciences“ – курсант-старшина II степен Йоанна Габровска.

Първо място в секция „Military science and information“ бе присъдено на курсант-старшина II степен Тодор Тачев, който се състезава с повече от 40 научни доклада в тази сфера. Второ място в секция „Fundamental sciences“ бе заето от курсант-старшина II степен Йоанна Габровска.

Курсантите обмениха ценен опит със своите колеги от другите страни, както и много позитивни емоции в оспорваната надпревара.