На 22 април 2024 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се състоя тържествена церемония за присъждане на Почетен знак „За заслуги към ВВМУ“. С решение на Академичния съвет от 25 януари 2024 г., отчитайки заслугите и високия принос на г-жа Милена Банкова, проявените от нея професионализъм и ангажираност при решаване на казуси, свързани с функционирането и финансовото осигуряване на ВВМУ, тя бе удостоена с Почетен знак и грамота.

От 2008-а до 2019 г. Милена Банкова е главен счетоводител на Морско училище, а след това е назначена на длъжност началник на отдел „Финанси“, която заема и до днес. По традиция бе засадено дърво в парка на Училището.