Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и Варненският апелативен съд задълбочиха сътрудничеството си и ще осъществяват повече съвместни дейности от взаимен интерес. Началникът на Морско училище – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, и председателят на Апелативен съд – Варна – д-р Ванухи Аракелян, подписаха меморандум за сътрудничество между двете институции. Съществен акцент от взаимен интерес е подготовката и развитието на висококвалифицирани специалисти в цифровата криминалистика, съдебно-техническите експертизи и киберсигурността. Институциите ще си партнират в провеждането на обучения и семинари с цел повишаване на професионалните умения и компетенции.

Партньорството се обуславя от развитието на цифровите услуги, виртуалното пространство и компютърните технологии, като се отчитат новите предизвикателства, които те създават в живота на гражданите. Сътрудничеството между Апелативния съд и Морско училище е естествено продължение на вече осъществена колаборация на двете институции. Това е проектът на Младежка академия „Космос и право“ – съвместен между Съда и Планетариума във ВВМУ. Чрез него в продължение на две години близо 200 ученици от варненски училища получиха начални знания по космическо право и информация за опасните отпадъци в околоземна орбита, както и за развитието на космическия туризъм.