Мичман Тодор Костадинов и старшина I степен Хрисим Кръстев взеха участие в международна конференция на тема „Подобряване взаимоотношенията между старшинския и офицерски състав“ в град Сибиу, Румъния, в периода 27- 31.05.24г.
В международната конференция участваха представители на над 10 военно-образователни институции на Сухопътни войски, Военноморските и Военновъздушните сили, сред които Румъния, Дания, Германия, Франция, Италия, Испания, Швеция, Полша и др. Домакин на конференцията бе командира на Многонационалния корпус на НАТО – Югоизток – генерал-майор Кристиян Даниел Дан. Целта на форума е била изграждането на стабилни взаимоотношения между старшинския и офицерския състав и продължение на подготовката на обучени военнослужещи в рамките на оперативната съвместимост на НАТО. Интегрирането на старшините и офицерите в работната среда е от първостепенно значение за постигане на висока бойна готовност. Разработването на програми за обучение на старшини ги подготвя за по-добро изпълнение на поставените задачи.
В рамките на конференцията участниците посетиха Сухопътната академия на Румънските въоръжени сили, разгледаха учебно-материалната база и проведоха работни срещи с колеги. На официална церемония по случай закриване на конференцията бяха връчени сертификати на всички участници.