47 момчета и момичета от цялата страна потвърдиха своите желания да се обучават във военни специализации във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Бъдещите курсанти се явиха пред приемна комисия, съставена от ръководството на Морско училище, представители на ВМС и БА.

Младежите ще се обучават в специализациите „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“, „Мехатроника“, „Кибероперации“, „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“ и „Логистика за ВМС“.