В периода от 3 до 5 юли под ръководството на началника на катедра “Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” капитан I ранг доцент доктор Валентин Василев, бъдещите випускници се запознаха с мисията, задачите и въоръжението на авиобаза “Безмер”, 61 Стрямска механизирана бригада, Втора Тунджанска механизирана бригада и СКСО.