ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” обявява следните конкурси за академични длъжности:

 1. Конкурс за АД главен асистент за катедра “Електроника” – 10/06/2024
 2. Конкурс за академична длъжност доцент за катедра “Експлоатация и мениджмънт на морския транспорт” – 31/05/2024
 3. Конкурс за академична длъжност доцент за катедра “Електротехника” – 21/05/2024
 4. Конкурс за академична длъжност доцент за катедра “Експлоатация и мениджмънт на морския транспорт” – 15/04/2024
 5. Конкурс за академична длъжност доцент за катедра “Експлоатация и мениджмънт на морския транспорт” – 15/04/2024
 6. Конкурс за академична длъжност доцент за катедра “Експлоатация и мениджмънт на морския транспорт” – 15/04/2024
 7. Конкурс за академична длъжност доцент за катедра “Експлоатация и мениджмънт на морския транспорт” – 27/03/2024
 8. Конкурс за академична длъжност доцент за катедра “Експлоатация и мениджмънт на морския транспорт” – 27/03/2024
 9. Конкурс за академична длъжност асистент за катедра “Корабоводене” – 12/03/2024
 10. Конкурс за академична длъжност главен асистент за катедра “Информационни технологии” – 12/02/2024
 11. Конкурс за академична длъжност главен асистент за катедра “Електроника” – 07/02/2024
 12. Конкурс за академична длъжност асистент за катедра “Електроника” – 06/02/2024
 13. Конкурс за академична длъжност професор за факултет “Инженерен” – 23/01/2024

ВВМУ търси да назначи преподаватели и инструктори:

 1. Конкурс за вакантни длъжности (3 броя) преподавател за “Езикова подготовка” – 08/07/2024
 2. Конкурс за вакантна длъжност преподавател за “Езикова подготовка” – 11/08/2023
 3. Конкурс за вакантна длъжност преподавател за “Департамент за следдипломна квалификация и дистанционно обучение” – 30/06/23
 4. Конкурс за вакантна длъжност преподавател за “Департамент за следдипломна квалификация и дистанционно обучение” – 30/01/23

ВВМУ търси да назначи хонорувани преподаватели по:

 1. няма активни обяви