Добре дошли в сайта на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” за програма “ЕРАЗЪМ+”

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

В програмата за 2021—2027 г. се обръща особено внимание на социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.

„Еразъм+“ предлага възможности за мобилност и сътрудничество в областта на:

  • висшето образование
  • професионалното образование и обучение
  • училищното образование (включително образованието и грижите в ранна детска възраст)
  • образованието за възрастни
  • младежта
  • спорта.

В сайта ще намерите подробна информация за дейностите, които ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” осъществява в рамките на програма “ЕРАЗЪМ+” и ще се запознаете с широкия кръг от възможности, които програмата предлага на студенти, преподаватели и административен персонал от висшите училища.

Екипът на “ЕРАЗЪМ+” се надява, че предоставената информация ще е полезна на всички заинтересовани и ще помогне за активното участие в различните форми на програмата за обучение и повишаване на квалификацията във висши училища на страните членки на Европейския съюз и другите страни по програмата.

Можете да се запознаете с нашия Вътрешен правилник за работа по програма „ЕРАЗЪМ+“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна.

Мнения и предложения по сайта може да изпращате на eлектронна поща: erasmus@nvna.eu