Еразъм Харта за висше образование 2014-2020

Студентска харта “Еразъм+”

Вътрешен правилник за работа по програма „ЕРАЗЪМ+“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна

Общи условия за програма “Еразъм+”

Erasmus policy statement