ОНС Доктор

Автореферат
Катедра: Корабни машини и механизми
Факултет: Инженерен
Професионално направление:
5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: Корабни силови уредби, машини и механизми“
Тема на дисертационния труд:
„Методи за обработка на корабни баластни води за достигане на международните норми и изисквания към чистотата на водите ”
Научни ръководители:

доцент д-р Цветелина Владимирова Велкова

доцент д-р Ивайло Николаев Минчев

Публична защита на дисертационния труд:

01 август 2024 г. от 14.00 ч. Зала 2120 във ВВМУ

Дата на публикуване: 28.06.2024 г.
Заповед на началника на ВВМУ: ЛС- 81/27.06.2024 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС- 94/29.05.2024 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1.Професор д-р Ивайло Данков Бакалов Вътрешен Председател Рецензия
2.Професор д-р Юлиян Василев Москов Вътрешен Член Становище
3.Професор д-р Димитър Живков Димитров Външен Член Становище
4.Професор д-р Мирена Миронова Тодорова Външен Член Становище
5.Доцент д-р Николай Любенов Павлов Външен Член Рецензия
Резервни членове
1.Доцент д-р Юлиян Николаев Минчев Вътрешен
2.Доцент д-р Владимир Сергеев Сербезов Външен

Публикувано на официалния сайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 28.06.2024 г.

Автореферат
Катедра: „Експлоатация и мениджмънт на морския транспорт”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 3.7 „Администрация и управление”
Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност)“
Тема на дисертационния труд: „Теория и практика на извънсъдебните споразумения при решаването на конфликти в морския транспорт”
Научни ръководители: професор д-р Светлана Райчева Димитракиева
Публична защита на дисертационния труд: 19 януари 2023 г. от 14.00 ч. в зала 3320 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 14.12.2023 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС- 323/11.02.2023 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС- 301/08.11.2023 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д-р Калин Спасов Калинов Вътрешен Председател Рецензия
2. Доцент д-р Камелия Вили Вунова-Нарлева Вътрешен Член Становище
3. Доцент д-р Радка Петрова Иванова Външен Член Становище
4. Доцент д-р Добрин Жеков Добрев Външен Член Рецензия
5. Доцент д-р Десислава Бориславова Серафимова Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор д.ик.н. Димитър Канев Канев Вътрешен
2. Доцент д-р Илиян Иванов Минков Външен

Публикувано на официалния сайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 14.12.2023 г.

Автореферат
Катедра: „Експлоатация и мениджмънт на морския транспорт”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 3.7 „Администрация и управление”
Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност)“
Тема на дисертационния труд: „Възможности за оптимизиране на системата за интегрален контрол в прилежащите морски пространства на Република България в мирно време”
Научни ръководители: професор д-р  Калин Спасов Калинов
Публична защита на дисертационния труд: 15 декември 2023 г. от 12.30 ч. в зала 3320 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 13.11.2023 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС- 309/13.11.2023 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС- 201/12.10.2023 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д.ик.н. Димитър Канев Канев Вътрешен Председател Рецензия
2. Професор д-р Светлана Райчева Димитракиева Вътрешен Член Становище
3. Доцент д-р Добрин Жеков Добрев Външен Член Рецензия
4. Доцент д-р Радка Петрова Иванова Външен Член Становище
5. Доцент д-р Десислава Бориславова Серафимова Външен Член Становище
Резервни членове
1. Доцент д-р Камелия Вили Вунова-Нарлева Вътрешен
2. Доцент д-р Илиян Иванов Минков Външен

Публикувано на официалния сайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 13.11.2023 г.

Автореферат
Катедра: „Корабни машини и механизми”
Факултет: „Инженерен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Корабни силови уредби, машини и механизми“
Тема на дисертационния труд: „Разработване и приложение на нов метод за термодинамична диагностика и контрол на обемни хидравлични елементи и системи”
Научни ръководител:
  1. професор д-р  Пейчо Димов Томов
  2. професор д-р Бохос Рупен Апрахамян
Публична защита на дисертационния труд: 26 октомври 2023 г. от 14.00 ч. в зала 2105 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 21.09.2023 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС- 225/20.09.2023 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС- 134/02.08.2023 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Доцент д-р Делян Димитров Христов Вътрешен Председател Становище
2. Професор д-р Юлиян Василев Москов Вътрешен Член Рецензия
3. Професор д-р Генчо Стойков Попов Външен Член Рецензия
4. Професор д.т.н. Росен Петров Иванов Външен Член Становище
5. Доцент д-р Георги Пенчев Кадикянов Външен Член Становище
Резервни членове
1. Доцент д-р Юлиян Николаев Минчев Вътрешен
2. Професор д-р Димитър Живков Димитров Външен

Публикувано на официалния сайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 21.09.2023 г.

Автореферат
Катедра: „Електроника”
Факултет: „Инженерен”
Професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”
Докторска програма: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“
Тема на дисертационния труд: „Възможности за събиране и анализ на данни от биометрични и биомедицински сензори”
Научни ръководител: професор д-р  Йордан Атанасов Сивков
Публична защита на дисертационния труд: 13 септември 2023 г. от 10.00 ч. в зала 2423 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 11.08.2023 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС- 140/11.08.2023 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС- 121/29.06.2023 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Доцент д-р Николай Атанасов Великов Вътрешен Председател Становище
2. Доцент д-р Веселина Георгиева Спасова Вътрешен Член Становище
3. Професор д-р Розалина Стефанова Димова Външен Член Становище
4. Професор д-р Сеферин Тодоров Мирчев Външен Член Рецензия
5. Доцент д-р Николай Тодоров Костов Външен Член Рецензия
Резервни членове
1. Доцент д-р Валентина Маркова Петрова Вътрешен
2. Професор д-р Тодор Димитров Ганчев Външен

Публикувано на официалния сайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 11.08.2023 г.

Автореферат
Катедра: „Корабни машини и механизми”
Факултет: „Инженерен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Корабни силови уредби, машини и механизми“
Тема на дисертационния труд: „Екпрериментално статистическо изследване и методи за подобряване на екологичните характеристики на корабни дизелови двигатели при употребата на алтернативни горива”
Научни ръководител: доцент доктор Цветелина Владимирова Велкова

доцент доктор Юлиян Николаев Минчев

Публична защита на дисертационния труд: 11 юли 2023 г. от 13.00 ч. в зала 2105 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 08.06.2023 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС- 93/08.06.2023 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС- 48/15.03.2023 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д-р Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Председател Рецензия
2. Професор д-р Ивайло Данков Бакалов Вътрешен Член Становище
3. Професор д.т.н. Мирена Миронова Тодорова Външен Член Становище
4. Професор д-р Николай Любенов Павлов Външен Член Становище
5. Професор  д-р Димитър Живков Димитров Външен Член Рецензия
Резервни членове
1. Професор д-р Юлиян Василев Москов Вътрешен
2. Доцент д.т.н. Станимир Михайлов Карапетков Външен

Публикувано на официалния сайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 08.06.2023 г.

Автореферат
Катедра: „Експлоатация и мениджмънт на морския транспорт”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища“
Тема на дисертационния труд: „Изследване възможностите на симулаторите за подобряване практическата подготовка на студентите корабоводители”
Научни ръководител: професор д-р инж. Димитър Йорданов Димитракиев
Публична защита на дисертационния труд: 12 май 2023 г. от 15.00 ч. в зала 3320 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 11.04.2023 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС- 62/10.04.2023 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС- 61/03.04.2023 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д-р Юрий Иванов Дачев Вътрешен Председател Рецензия
2. Доцент д-р Петър Ванчев Ванков Вътрешен Член Становище
3. Професор д.т.н. Асен Недев Атанасов Външен Член Рецензия
4. Доцент д-р Иван Христов Белоев Външен Член Становище
5. Доцент д-р Димитър Иванов Грозев Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор д-р Чавдар Илиев Александров Вътрешен
2. Доцент д-р Николай Любенов Павлов Външен

Публикувано на официалния сайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 11.04.2023 г.

Автореферат
Катедра: „Електротехника”
Факултет: „Инженерен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли)“
Тема на дисертационния труд: „Качество на електроенергията в автономни електроенергийни системи: методи и средства за неговото подобрение”
Научни ръководители: професор д.т.н. Николай Филев Джагаров

доц. д-р Живко Генчев Гроздев

Публична защита на дисертационния труд: 07 април 2023 г. от 15.00 ч. в зала 2226 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 07.03.2023 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС- 36/07.03.2023 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС- 15/30.01.2023 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Доцент д-р Милен Бонев Бонев Вътрешен Председател Становище
2. Професор д-р Юлиян Василев Москов Вътрешен Член Рецензия
3. Професор д-р Никола Петров Михайлов Външен Член Рецензия
4. Доцент д-р Иван Христов Белоев Външен Член Становище
5. Професор д-р Николай Димитров Маджаров Външен Член Становище
Резервни членове
1. Доцент  д-р Емил Стефанов Барудов Вътрешен
2. Професор д-р Анатолий Трифонов Александров Външен

Публикувано на официалния сайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 07.03.2022 г.

Автореферат
Катедра: „Експлоатация и мениджмънт на морския транспорт”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища“
Тема на дисертационния труд: „Пътища за повишаване на ефективността при борбата с нефтените разливи”
Научни ръководител: професор доктор Димитър Йорданов Димитракиев

професор доктор Юрий Иванов Дачев

Публична защита на дисертационния труд: 08 септември 2022 г. от 11.00 ч. в зала 3320 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 27.05.2022 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС- 94/21.07.2022 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ЛС-69/09.06.2022 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д-р Чавдар Илиев Александров Вътрешен Председател Рецензия
2. Професор д.т.н. Асен Недев Атанасов Вътрешен Член Рецензия
3. Доцент д-р Ивайло Данков Бакалов Външен Член Становище
4. Доцент д-р Маргрета Парашкеванова Василева Външен Член Становище
5. Доцент д-р Маринела Йорданова Йорданова Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор д-р Мирослав Йорданов Цветков Вътрешен
2. Доцент д-р Пламен Михайлов Михайлов Външен

Публикувано на официалния сайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 21.07.2022 г.

Автореферат
Катедра: „Корабоводене”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Управление на кораби и корабоводене“
Тема на дисертационния труд: „Изследване на възможностите за интегриране на навигационна информация от спътникови и брегови радиолокационни станции”
Научни ръководител: професор доктор Чавдар Илиев Александров
Публична защита на дисертационния труд: 01 юли 2022 г. от 11.00 ч. Зала 3124 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 27.05.2022 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС- 58/26.05.2022 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ЛС-16/04.02.2022 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д-р Чавдар Илиев Александров Вътрешен Председател Становище
2. Доцент д-р Йордан Атанасов Сивков Вътрешен Член Рецензия
3. Професор д.т.н. Борислав Йорданов Беджев Външен Член Рецензия
4. Професор д-р Розалина Стефанова Димова Външен Член Становище
5. Доцент д-р Пламен Михайлов Михайлов Външен Член Становище
Резервни членове
1. Доцент д-р Николай Желев Колев Вътрешен
2. Професор д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов Външен

Публикувано на официалния сайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 27.05.2022 г.

Автореферат
Катедра: „Корабни силови уредби, машини и механизми”
Факултет: „Инженерен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Корабни силови уредби, машини и механизми“
Тема на дисертационния труд: „Емпирично изследване на взаимодействието корабен корпус-гребен винт при стандарт ISO 19030”
Научни ръководител: доцент доктор Ивайло Данков Бакалов
Публична защита на дисертационния труд: 25  май 2022 г. от 10.00 ч. в зала 4 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 11.04.2022 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС- 47/18.03.2022 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ЛС-18/08.04.2022 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д-р Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Председател Рецензия
2. Доцент д-р Цветелина Владимирова Велкова Вътрешен Член Становище
3. Професор д.т.н. Николай Димитров Минчев Външен Член Рецензия
4. Професор д.т.н. Станимир Михайлов Карапетков Външен Член Становище
5. Професор  д.т.н. Петър Колев Колев Външен Член Становище
Резервни членове
1. Доцент д-р Емил Стефанов Барудов Вътрешен
2. Професор д-р Димитър Живков Димитров Външен
Автореферат
Катедра: „Експлоатация на флота  и пристанищата”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища“
Тема на дисертационния труд: „Изследване на товаропотоците и корабопотоците на втечнен природен газ в Черно и Средиземно море”
Научни ръководител: професор доктор Димитър Йорданов Димитракиев

професор доктор Светлана Райчева Димитракиева

Публична защита на дисертационния труд: 04 май 2022 г. от 10.00 ч. в зала 3320 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 22.03.2022 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС- 43/18.03.2022 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС-3/12.01.2022 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д-р Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Председател Становище
2. Професор д-р Светлана Райчева Димитракиева Вътрешен Член Становище
3. Професор д.т.н. Асен Недев Атанасов Външен Член Рецензия
4. Професор д-р Събин Иванов Иванов Външен Член Становище
5. Доцент д-р Пламен Михайлов Михайлов Външен Член Рецензия
Резервни членове
1. Професор д-р Юрий Иванов Дачев Вътрешен
2. Доцент д-р Евгени Гришев Стойков Външен
Автореферат
Катедра: „Електротехника”
Факултет: „Инженерен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Електроснабдяване и електрообзавеждане по отрасли (на кораба)“
Тема на дисертационния труд: „Мониторинг и диагностика на корабни електрически уредби и системи”
Научни ръководител: професор д.т.н. Николай Филев Джагаров
доц. д-р Живко Генчев Гроздев
Публична защита на дисертационния труд: 17 декември 2021 г. от 14:30 ч. в зала 2226 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 17.11.2021 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС – 192/16.11.2021 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС – 186/10.11.2021 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Доцент д-р Милен Бонев Бонев Вътрешен Председател Становище
2. Професор д.т.н.Николай Филев Джагаров Вътрешен Член Становище
3. Професор д-р Красимир Великов Мартев Външен Член Рецензия
4. Професор д-р Николай Димитров Маджаров Външен Член Рецензия
5. Доцент д-р Марияна Георгиева Тодорова Външен Член Становище
Резервни членове
1. Доцент доктор Юлиян Василев Москов Вътрешен
2. Професор д-р Иван Борисов Евстатиев Външен
Автореферат
Катедра: „Корабоводене”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Управление на кораби и корабоводене“
Тема на дисертационния труд: „Астронавигационни определяния на мястото на кораба в аварийни ситуации”
Научни ръководител: професор д-р Юрий Иванов Дачев
К-н I р. доц. д-р Недко Иванов Димитров
Публична защита на дисертационния труд: 17 декември 2021 г. от 12:00 ч. в зала 3419/виртуална среда на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 15.11.2021 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС – 189/11.11.2021 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС – 163/13.10.2021 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д-р Чавдар Илиев Александров Вътрешен Член Рецензия
2. Професор д-р Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Председател Становище
3. Професор д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов Външен Член Становище
4. Професор д.т.н. Красимира Петрова Стоиловa Външен Член Рецензия
5. Професор д.ик.н. Андрей Иванов Андреев Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор д-р Благовест Чанев Белев Вътрешен
2. Доцент д-р Пламен Михайлов Михайлов Външен
Автореферат
Катедра: „Корабоводене”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Докторска програма: „Управление на кораби и корабоводене“
Тема на дисертационния труд: „Оценка пре ефективността на обучението и изпитните процедури, прилагани при различни видове специфично обучение за работа с ECDIS”
Научни ръководител: професор д-р Благовест Чанев Белев
Публична защита на дисертационния труд: 16 декември 2021 г. от 12:00 ч. в зала 3419/виртуална среда на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
Дата на публикуване: 12.11.2021 г.
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС – 189/11.11.2021 г.

Научно жури

Заповед на Началника на ВВМУ № ПС – 162/13.10.2021 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Професор д-р Юрий Иванов Дачев Вътрешен Председател Рецензия
2. Професор д-р Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Член Становище
3. Професор д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов Външен Член Рецензия
4. Професор д.т.н. Красимира Петрова Стоиловa Външен Член Становище
5. Професор д.ик.н. Андрей Иванов Андреев Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор д-р Чавдар Илиев Александров Вътрешен
2. Доцент д-р Пламен Михайлов Михайлов Външен

—–

НС Доктор на науките

Автореферат
Катедра: „Национална сигурност”
Факултет: „Навигационен”
Професионално направление: 9.1 „Национална сигурност”
Докторска програма: „Военнополитически аспекти на морската сигурност“
Тема на дисертационния труд: „Защитата на свободата на словото като основен компонент на гражданската сигурност на примера на Руската федерация”
Публична защита на дисертационния труд: 24 юли 2023 г. от 13.00 ч. в зала 4 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“/витртуална среда
Заповед на началника на ВВМУ: № ПС- 101/19.06.2023 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № ПС- 84/11.05.2023 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Доцент д-р Недко Иванов Димитров Вътрешен Председател Рецензия
2. Доцент д-р Сияна Бориславова Люцканова Вътрешен Член Становище
3. Доцент д.н. Драгомир Кирилов Кръстев Вътрешен Член Становище
4. Професор д.н. Севдалина Илиева Димитрова Външен Член Рецензия
5. Професор д-р Наталия Атанасова Бекярова Външен Член Рецензия
6. Професор д-р Лидия Стоянова Велкова Външен Член Становище
7. Професор д-р Максим Любенов Карев Външен Член Становище
Резервни членове
1. Професор д-р Янчо Маринов Бакалов Вътрешен
2. Доцент д-р Събин Иванов Събев Външен

Публикувано на официалния сайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 20.06.2023 г.