1. Стратегия за развитие на Висшето военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“ в периода 2016-2030 г.

  2. Стратегия за развитие на професионално направление 9.1 „Национална сигурност“ във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ за периода 2022-2027 г.