Катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” стои в основата на подготовката на бъдещия офицер от ВМС. Колективът на катедрата осъзнава важността на бойната подготовка, на доброто познаване и боравене с морските оръжия за професионалната реализация и израстването на своите възпитаници. Ето защо ние работим всеотдайно, за да предадем знанията и уменията си на всички свои обучаеми, и разчитаме на мотивацията им, на тяхното разбиране и желание за работа.

Ние работим за Вашия успех и професионалното Ви израстване!