капитан Петър Тухчиев

Роден е на 19 юли 1954 г. в град Панагюрище. Поради преместването на семейството му завършва средно образование в гр.Варна и след това постъпва във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”. Завършва с квалификация инженер-корабоводител. Постъпва на работа в системата на водния транспорт. По-късно създава фирма „Навибул 2” ООД, а след това „Навибул Холдинг” АД. Учредител е на Националното сдружение на българските спедитори, Българска Морска камара, Асоциация на възпитаниците на Морско училище. Член е на Камарата на строителите в България, Варненска търговско-индустриална камара и Българска стопанска камара.

Кап. Тухчиев е дългогодишен председател на Управителния съвет на Асоциацишята на възпитаниците на Морско училище- от 2001 г. до сега.

Заслугите на кап. Тухчиев като председател на управителния съвет на Асоциацишята на възпитаниците на Морско училище към ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” са значителни. Съществен е неговия принос за запазване самостоятелността на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”. Беше предотвратено включването на училището като съставна част на Националния военен университет „Васил Левски”. в гр.Валико Огромна е ролята на всички членове на Асоциацията под негово ръководство, както и мобилизацията на варненската общественост за запазване самостоятелността на Морско училище..

Като председател на УС на АВМУ, кап.Тухчиев участва активно във вземането на важни решения за Морско училище – обсъждане и приемане на промени в учебните планове и специалности; материално и морално стимулиране на отличили се курсанти, студенти и преподаватели; подобряването на сградния фонд на училището чрез ремонтиране и създаване на нови учебни зали, кабинети и лаборатории.

Благодарение дейността на кап Тухчиев Асоциацишята на възпитаниците на Морско училище има секции на три континента. По негова инициатива бяха издадени подробни Алманаси за 120-годишнината на училището, както и алманах за 125-годишнината от създаването му.

С активното лично участие на кап Тухчиев и на на АВМУ, бе създадена „Алея на преподавателя от Морско училище”.

Продължи издаването на Бюлетина на АВМУ, съвместно с ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и Студентски съвет за популяризиране на дейността.

Трябва да отбележим и издаването на книгата „Професорите на ВВМУ и техните академични лекции”, както и юбилейна книга за Никола Вапцаров по случай 100 години от рождението му.

С решение на Академичния съвет от 3 юли 2014 г., протокол №10, кап. Петър Тухчиев е удостоен с Почетен знак “За заслуги към ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.