Класирането на кандидатите-първокурсници, се извършва по бал. Балообразуващи оценки са: общ успех от дипломата и оценка от ДЗИ по БЕЛ. Максимален бал – 12.00.

Без класиране в студентско общежитие се настаняват:

– студенти с починал родител (представят копие от смъртен акт)

– студенти с неизвестен родител (представят копие от акт за раждане )

– студенти с родител с намалена трудоспособност над 90 % (представят решение от ТЕЛК)

– студенти със 70 % и над 70 % намалена работоспособност (представят решение от ТЕЛК)

–  студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа (представят служебна бележка от дома, в който са живeли, преди да бъдат приети за студенти)

– несемейни студенти, членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите им са  ученици  или студенти редовно (представят служебна бележка от учебното заведение)

Резултатите от класирането се обявяват ежегодно на интернет страницата на ВВМУ.

Класирането ще бъде поместено на страницата на ВВМУ до 01.08.2023 г.

ДЕПОЗИТ-175 лв. /връща се  при напускане/

IBAN: BG03STSA93003315068641             

SWIFT/BIC: STSABGSF

 МЕСЕЧЕН НАЕМ -150 лв.

IBAN: BG87STSA93003106864001 

BIC: STSABGSF

Молим всички студенти, освен информацията за причината за заплащане, да записват коректно трите  имена и факултетен номер/.

Най-обща информация за общежитието:

  • сградите на общежитието се намират в района на ВВМУ
  • стаите са за двама/трима студенти със самостоятелен санитарен възел
  • наем за един човек 150 лв. легло/месец, в цената влиза разхода на ел.енергия, вода и отопление
  • разрешено е внасянето на лични: хладилник, ел.кана, микровълнова печка, кафе машина, мултикукър
  • в стаите е забранено готвенето /пържене, скара, и др. дейности замърсяващи стаите/
  • в стаите е забранено пушенето и употребата на алкохол