Експерти от Института по международни правни науки на Министерството на отбраната на САЩ и представители на Офиса за отбранително военно сътрудничество към Посолството на САЩ в София посетиха ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Те се срещнаха със зам.-началника по чуждоезиково обучение – капитан I ранг доц. Николай Великов, който представи история, традиции, организационна структура, специалности, специализации, бакалавърски, магистърски и докторски програми, направления и насоки на работа на Висшето военноморско училище. По време на срещата бе изнесен и брифинг от капитан I ранг доц. Валентин Василев за модулите за обучение с правна насоченост на различните категории обучаеми.

Беше постигнато общо разбиране, че е необходимо по-задълбочено изучаване на специализираната правна проблематика и нормативните документи от курсантите и офицерите от ВМС, за да бъдат те категорични какво повелява международното право при различни ситуации, които възникват в акваторията на Черно море. По време на дискусията бяха обсъдени възможните подходи за разширяване на изучаването на оперативното морско право и по-разширеното му включване в учебните планове и програми. Бяха споделени и идеи за повишаване на практическата подготовка и опита на преподавателите по правно обучение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.