С решение на Академичния съвет, проф. д-р капитан Мустафа Танер Албайрак бе удостоен със званието „Почетен професор“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
Почетното звание е за значителен принос за разширяване и задълбочаване на двустранното сътрудничество между Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ и Университета „Пири Реис“ в областта на образованието, науката и общите проекти.

Проф. д-р капитан Албайрак е заместник-декан на Морския факултет, ръководител на отдела за международни отношения и координатор на проектите на ЕС в Морския университет „Пири Реис“ (PRU). Заема длъжността професор в катедра „Управление на морския бизнес“ във Факултета по икономика и административни науки.
Научните му изследвания са насочени към управлението на военноморските сили и пристанищата, стратегическото управление, морските политики, опазването на околната среда, устойчивото развитие и лидерството. Автор е на над 50 статии, публикувани в международни реферирани списания или сборници от конференции, както и на шест книги, включително глава в Оксфордската енциклопедия за научни изследвания на Oxford University Press на тема „Стратегическо овластяване в управлението на човешките ресурси“.
Проф. д-р капитан Мустафа Танер Албайрак участва активно в няколко проекта с международно значение, финансирани от ЕС. Ръководи и координира над 20 проекта за научни изследвания и развитие. Неотдавна завършеният проект MINE-EMI под негово ръководство улесни създаването на съвместна магистърска програма между страните от региона. Понастоящем той работи по създаването на Европейски морски университет в рамките на инициативата на ЕС за университетски алианси, в която Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ ще играе ключова роля.