22-ма кандидат-курсанти потвърдиха своите желания за обучение във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ пред приемна комисия, съставена от ръководството на ВВМУ и представители на ВМС и БА. По време на първия ранен прием 8 момичета и 14 момчета от Варна, Разград, Добрич, Бургас, Шумен, Пловдив, Карлово и Русе избраха специализациите „Корабоводене за ВМС“, „Корабни машини и механизми“, „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“ и „Кибероперации“. Новите курсанти ще прекрачат прага на Морско училище официално в началото на август, а след  като получат базова подготовка, ще положат военна клетва.