На 8 февруари 2024 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се проведе кръгла маса, на която присъстваха представители на фирми от морския бизнес. Пред тях бе представен план за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за специалност „Корабоводене“. Основните теми, които бяха засегнати, са преминаването към 3-годишен модел на обучение в световен мащаб, динамиката на професиите и варианти за развиване на интереса не само към активно плаващите, но и към дейностите на брега, свързани с морския бизнес.Професор доктор к.д.п. Благовест Белев, ръководител на катедра „Корабоводене“, постави въпроса от нуждата за мотивация към бъдещите специалисти в няколко направления – стремеж към разширяване на квалификацията и уменията, отговор на потребностите на фирмите, които оперират кораби, бързото развитие на автономните плавателни средства, съобразено с нуждите от гъвкавост и адекватност към промените на трудовия пазар.Особено внимание бе обърнато на задължителните и избираемите дисциплини, в помощ на които са изградени голям брой модерни комплекси: Планетариум; комплексни навигационни симулатори NT-PRO-5000, лаборатории по технически средства за корабоводене, тренажори ECDIS за работа с електронни навигационни карти, кабинет „Автоматизирана навигационна прокладка“, лаборатория по морско дело и управление на кораба, кабинети по такелажно дело и експлоатация на кораба, GMDSS, VTMS и др. Учебно-материалната база осигурява съвременно научно-приложно равнище на обучението по всички задължителни дисциплини по специалността, в съответствие с изискванията на Международната морска организация и на ИА „Морска администрация“.